Stichting vrienden van de gehandicaptensport Oldenzaal

De Stichting heeft als doel het genereren van financiële middelen uit opbrengsten van acties, giften, activiteiten, het werven van donateurs en sponsors ter bestrijding van de (extra) kosten die voortkomen uit de activiteiten van sportbeoefening door gehandicapten.

hr 

 

Projecten
De Stichting genereert de financiële middelen voor verschillende projecten.

Project 1
Het eerste project is het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de vervoerskosten van het Gehandicapte voetballers van ZVV de Esch, Oldenzaal. De gehandicapte senior voetballer heeft over het algemeen geen auto of rijbewijs. Ook is het zo dat de ouders niet meerijden dus zijn deze spelers aangewezen op extern vervoer.

Meerdere projecten zullen volgen.

Twitter

Onze hoofd sponsoren zijn: