Geen enkele sporter mag aan de kant staan……….daarom ondersteunen wij zoveel mogelijk sporters met een lichamelijke en/of geestelijke handicap.

Onze Stichting heeft als missie uitsluiting van sporters te voorkomen. Door financiële bijdragen maar ook als adviseur ondersteunen wij verenigingen die onderdak bieden aan de sporters.

Sporters laten meedoen, dat is nu en voor de toekomst van deze sporters van groot belang.

Met hulp van sponsoren en donateurs zijn wij in staat te adviseren en te financieren: doet u mee? 

Help u ons om onze missie te realiseren: niemand staat aan de kant, iedereen doet mee.

Sinds de oprichting van onze Stichting zijn wij, door belangrijke bijdragen van sponsoren en donateurs, in staat gesteld de hoge vervoerskosten van de G-voetballers van de ZVV de Esch voor een aantal jaren te financieren. Wij adviseren de ZVV de Esch om te komen tot de aanleg van een kunstgrasveld voor de groep G-voetballers. Ook helpen wij verenigingen bij de organisatie van evenementen.

 

Van harte aanbevolen,

 

Het bestuur van de SVGO;

Rein van der Burg, voorzitter;
Ton oude Alink, penningmeester;
Jan Gosenshuis, secretaris.