Back to Top

Nieuws

SVGO heeft succes bij de Clubkascampagne

Het bestuur en in het bijzonder de penningmeester willen alle ons steundende mensen bedanken voor hun stem in de Clubkascampagne van de Rabobank. Uw stem was voor de onze stichting € 4,30 waard. Een fantastisch resultaat nogmaals dank.

 

 Clubkas 2019 site

De stichting doet weer mee aan de Rabo Clubkascampagne

 

Rabobank Twente Oost   RCC logo TWENTE site

 

 

Jouw stem is geld waard!

 

Rabobank Twente Oost draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Twente Oost stelt € 125.000,- beschikbaar! Ook Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal (SVGO) doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen

Van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april mogen klanten van Rabobank Twente Oost drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 125.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. SVGO ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle klanten

Het is voor SVGO belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken om voor de gehandicapte voetballers een kunstgrasveld aan te leggen. Wij hebben voor vijf jaar het onderhoudsgeld binnen maar dat moeten er tien worden. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Twente Oost. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/twenteoost.

 

Bedankt voor jouw steun!

 

Groeten van Stichting Vrienden Gehandicaptensport Oldenzaal

De stichting heeft goed gescoord bij de Rabobankclubkascampagne

Op maandagavond 4 juni 2018 heeft de stichting goed gescoord bij de clubkascampagne van de Rabobank in het openluchttheater De Brilmansdennen te Losser. Wij hadden ingeschreven voor een bijdrage voor het kunstgrasveld voor de G-spelers van De Esch. Het leverde een bedrag op van 528,99 euro.

2018 Clubkascampagne

Pagina 1 van 2